Medisinteknisk utstyr


Thune er en ledende norsk leverandør spesialisert innen utstyr for vask, desinfeksjon og sterilisering.

Foruten egne produkter importerer vi autoklaver, dekontaminatorer og vaskeriutstyr fra andre europeiske land.
Våre kunder er innen sykehus, laboratorium, medisinsk produksjon samt syke- og omsorgsinstitusjoner.

Vi designer og leverer anlegg for desinfeksjon og sterilisering av smittefarlig avløp og risikoavfall.