Industri & Offshore


Thune Industri og Offshore. Din totalleverandør innenfor mekanisk framstilling.

Bedriften har en moderne maskinpark for maskinering, plate/sveisearbeider, og overflatebehandling. Maskinparken består et bredt spekter av CNC-maskiner, samt manuelle arbeidsmaskiner. Alle våre mekanikere, platearbeidere, og sveisere innehar godkjent offentlig fagbrev. Thune Produkter er i tillegg en godkjent lærebedrift.Medisinteknisk utstyrThune er en ledende norsk leverandør spesialisert innen utstyr for vask, desinfeksjon og sterilisering. Foruten egne produkter importerer vi autoklaver, dekontaminatorer og vaskeriutstyr fra andre europeiske land.


Varmeteknisk avd.Thune har flere decenniers erfaring med leveranser av damp og varmeteknisk utstyr til landbasert og maritim industri. Foruten egne produkter importerer vi dampkjeler og generatorer fra velrennomerte produsenter i andre europeiske land.

Thunes varmetekniske avdeling er spesialiserte innen tankoppvarmingssystemer for ORO (Oil Recovery Operations) beredskapsfartøyer.
View our ISO9001 Certificate (Adobe PDF)

Thune Produkter AS is an ISO9001 certified company